نحوه صدور پیش فاکتور

 

 

به اطلاع مشتریان عزیز میرساند

  1. به علت نوسانات ارزی بعد از صدور پیش فاکتور ، لطفا با فروشگاه فولادبان هماهنگی صورت پذیرد.
  2. اعتبار پیش فاکتورهای صادر شده از تاریخ صدور به مدت یک روز میباشد.
  3. پیش فاکتور بعداز تاییدیه از سمت فروشگاه فولادبان دارای اعتبار میباشد.