جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود - عدد جایگزین شیرهای یکطرفه با سیستم آب بندی فلزی شیرهای یکطرفه سوپاپی دو مدل فنری و معلق آذر --- 1
--- تماس گرفته شود - عدد دو مدل فنری و معلق شیرهای یکطرفه سوپاپی آذر --- 2
--- تماس گرفته شود دو مدل دسته کوتاه و بلند عدد جهت نصب در کلیه تاسیساتی که با شیلنگ سر رزوه دار به شیر متصل می شوند شیرهای لباسشویی --- 3
--- تماس گرفته شود از سایز "1 تا "2 عدد : قابل استفاده در تاسیسات و یا مکان هایی که نیاز به قطع جریان گاز و قفل کردن آن ) به صورت دائم یا موقت وجود داشته باشد شیرهای گازی قفل شونده آذر --- 4
--- تماس گرفته شود دو سایز "3/4 و "1 عدد نصب در کلیه مکان هایی که نیاز به تعویض شیر بدون باز کردن دیگر تاسیسات وجود داشته باشد شیرهای کوپلی آذر --- 5
--- تماس گرفته شود در سایز 16 و 20 و 25 عدد جهت انتقال آب در مسیر تامین آب آشامیدنی ساختمان با لوله های چند لایه شیرهای کالکتوری آذر --- 6
--- تماس گرفته شود دو سایز 16 و 20 عدد جهت انتقال آب در مسیر تامین آب آشامیدنی ساختمان با لوله های چند لایه شیرهای کالکتوری "1/2 آذر --- 7
--- تماس گرفته شود از سایز "1/2 تا "1 عدد جهت انتقال آب در سیستم لوله کشی خانگی و صنعتی شیرهای فول بور آذر --- 8
--- تماس گرفته شود از سایز "1/2 تا "1 عدد جهت انتقال آب در سیستم لوله کشی خانگی و صنعتی شیرهای فول بور آذر --- 9
--- تماس گرفته شود از سایز "1/2 تا "2 عدد جهت انتقال آب در مسیر تامین آب آشامیدنی در مصارف ساختمانی و صنعتی شیرهای فول بور ( قطر سوراخ کامل ) آذر --- 10
--- تماس گرفته شود از سایز "1/2 تا "2 عدد جهت انتقال آب در مسیر تامین آب آشامیدنی در مصارف ساختمانی و صنعتی شیرهای فول بور ( قطر سوراخ کامل ) آذر --- 11
--- تماس گرفته شود "1/2 عدد جهت انتقال آب در سیستم لوله کشی خانگی و صنعتی شیرهای فول بور --- 12
--- تماس گرفته شود دو سایز "3/4 و "1 عدد جهت نصب در مکان هایی که نیاز به تغییر مسیر و قطع و وصل کردن آب بصورت همزمان وجود داشته باشد شیرهای زانویی آذر --- 13
--- تماس گرفته شود - عدد جهت استفاده در مکان هایی که نیاز به اتصال شیلنگ و خروجی قابل تنظیم دارند شیرهای حوضی با سرشیلنگی برنجی آذر --- 14
--- تماس گرفته شود - عدد استفاده در مکان هایی که نیاز به اتصال شیلنگ و خروجی قابل تنظیم دارند شیرهای حوضی با سرشیلنگی برنجی آذر --- 15
--- تماس گرفته شود دو سایز "1/2 و "3/4 عدد دسته های آلومینیومی در دورنگ آبی و قرمز شیرهای پکیج آذر --- 16
--- تماس گرفته شود "1/2 و "3/4 عدد جلوگیری از ورود ناخالصی های موجود در مسیر آب آشامیدنی شیر های فیلتر دار آذر --- 17
--- تماس گرفته شود - عدد جهت نصب در ورودی ساختمان بدون نیاز به کج کردن دسته شیر و یا تخریب دیوار شیر ورودی ساقه بلند آذر --- 18
--- تماس گرفته شود از "1/2 تا "3 عدد جهت قطع و وصل کردن جریان گاز در تاسیسات خانگی و یا صنعتی شیر گازی سنگین آذر --- 19
--- تماس گرفته شود از "1/2 تا "1 عدد جهت قطع و وصل کردن جریان گاز در تاسیسات خانگی و یا صنعتی شیر گازی سبک آذر --- 20
--- تماس گرفته شود - عدد جهت نصب در خروجی رادیاتور شیر خروجی رادیاتور --- 21
--- تماس گرفته شود در سایزهای1/2*1/2 و 3/8*1/2 عدد جلوگیری از ورود ناخالصی های آب در مسیرهای تامین آب آشامیدنی و تاسیسات حساس در ساختمان شیر پیسوار دارای قاب استیل آذر --- 22