جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود عرض 90 سانتیمتر عدد دارای فیلتر 4 لایه آلومینیومی / موتور 4 دور با قابلیت قطع کن حرارت هود ایلیا استیل مورب مدل کارینا برقی --- 1
--- تماس گرفته شود عرض 90 سانتیمتر عدد دارای فیلتر 4 لایه آلومینیومی / موتور 4 دور با قابلیت قطع کن حرارت هود ایلیا استیل مورب مدل سارینا مشکی --- 2
--- تماس گرفته شود عرض 90 سانتیمتر عدد دارای فیلتر 4 لایه آلومینیومی / موتور 4 دور با قابلیت قطع کن حرارت هود ایلیا استیل مورب مدل سارینا سفید --- 3
--- تماس گرفته شود عرض 90 سانتیمتر عدد دارای فیلتر 4 لایه آلومینیومی / موتور 4 دور با قابلیت قطع کن حرارت هود ایلیا استیل مورب مدل سارینا تخت --- 4
--- تماس گرفته شود عرض 90 سانتیمتر عدد دارای فیلتر 4 لایه آلومینیومی / موتور فلزی 4 دور با قابلیت قطع کن حرارت هود ایلیا استیل مورب مدل رونیکا --- 5
--- تماس گرفته شود عرض 90 سانتیمتر عدد دارای فیلتر 4 لایه آلومینیومی / موتور فلزی 4 دور با قابلیت قطع کن حرارت هود ایلیا استیل مورب مدل آیسان --- 6
--- تماس گرفته شود سایز 60،80،90 سانتیمتر عدد دارای فیلتر 4 لایه آلومینیومی / موتور 4 دور با قابلیت قطع کن حرارت هود ایلیا استیل مورب مدل آرینا --- 7
--- تماس گرفته شود عرض 90 سانتیمتر عدد دارای فیلتر 4 لایه آلومینیومی / موتور توربو 4 دور با قابلیت قطع کن حرارت هود ایلیا استیل مورب مدل آراد --- 8
--- تماس گرفته شود عرض 90 سانتیمتر عدد دارای فیلتر 4 لایه آلومینیومی / موتور 4 دور با قابلیت قطع کن حرارت هود ایلیا استیل شومینه ای مدل یاقوت مشکی --- 9
--- تماس گرفته شود عرض 90 سانتیمتر عدد دارای فیلتر 4 لایه آلومینیومی / موتور 4 دور با قابلیت قطع کن حرارت هود ایلیا استیل شومینه ای مدل یاقوت استیل --- 10
--- تماس گرفته شود عرض 90 سانتیمتر عدد موتور 4 دور با قابلیت قطع کن حرارت / دارای فیلتر 4 لایه آلومینیومی هود ایلیا استیل شومینه ای مدل میترا --- 11
--- تماس گرفته شود عرض 90 سانتیمتر عدد دارای فیلتر 4 لایه آلومینیومی هود ایلیا استیل شومینه ای مدل مهدیس --- 12
--- تماس گرفته شود عرض 60 و 90 سانتیمتر عدد دارای فیلتر 4 لایه آلومینیومی / موتور 4 دور با قابلیت قطع کن حرارت هود ایلیا استیل شومینه ای مدل پردیس مشکی --- 13
--- تماس گرفته شود عرض 60 و 90 سانتیمتر عدد دارای فیلتر 4 لایه آلومینیومی / موتور 4 دور با قابلیت قطع کن حرارت هود ایلیا استیل شومینه ای مدل پردیس استیل --- 14
--- تماس گرفته شود عرض 90 سانتیمتر عدد دارای فیلتر 4 لایه آلومینیومی / دارای موتور 4 دور با قابلیت قطع کن حرارت هود ایلیا استیل شومینه ای مدل المپیا --- 15