جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود - عدد - شلنگ توالت طلایی راسان --- 1
--- تماس گرفته شود - عدد - شلنگ توالت راسان --- 2